+2 səs
221 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Lactober siropu

1 cavab var:

0 səs
Laktuloza disaxariddir. Peroral istifadədə mədə-bağırsaq sistemindən sorulmur. Orqanizmdə müvafiq fermentlər olmadığı üçün laktuloza parçalanmadan yoğun bağırsağa dəyişilməmiş şəkildə çatır. Lactobacillus acidophilus və Lactobacillus bifidus kimi bakteriyaların miqdarının artması səbəb olur. Yoğun bağırsaqda laktuloza bağırsaq florasının təsirilə kiçik molekullu üzvi turşulara – əsasən süd turşusuna və qismən qarışqa və sirkə turşusuna parçalanır. Bunun nəticəsində yoğun bağırsaq mənfəzində pH enir və osmotik təzyiq artır. Nəcis kütləsinin həcmi artır, bu da yoğun bağırsağın peristaltikasını stimullaşdırır və nəcis kütləsinin konsistensiyasını normallaşdırır. İşlətmə effekti qəbuldan 24-48 saat sonra baş verir. Laktuloza ammonyakın qandan bağırsağa diffuziyasını artırır və orqanizmdən xaric edilməsinə şərait yaradır. Həmçinin, ammonyakın ionlaşmış (bağırsaqdan sorulmayan) formaya keçməsini təmin edərək, MSS-ni neyrotoksinlərin təsirindən qoruyur. Laktuloza yoğun bağırsaqda salmonellaların inkişafını ingibə edir, ona görə də salmonellyozun kompleks müalicəsində istifadə edilir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...