+2 səs
171 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Hi̇drogen peroksi̇d 3% məhlulu

1 cavab var:

0 səs
1Q MƏHLULUN TƏRKIBI: Təsiredici maddələr: 20 mq/l 1-hidroksi-etiliden-fosphor turşusu ilə stabilizə olunmuş 30% hydrogen peroksid – 105 mq, Köməkçi maddələr: Stabilizator (disodium dihidrogen pirofosfat), təmizlənmiş su
antiseptic və dezinfeksiyaedici maddələr

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...