+2 səs
151 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

HEVİRAN tabletkası

1 cavab var:

0 səs
Təsiredici maddə: 1 örtüklü tabletin tərkibində müvafiq olaraq 200 mq, 400 mq və ya 800 mq asiklovir (Aciclovirum) vardır. Köməkçi maddələr: tabletlərin nüvəsi – mikrokristallik sellüloza, povidon, karboksime-tilsellülozanın natrium duzu, maqnezium-stearat. Tabletin örtüyü: hipromelloza, makroqol 6000, titan 4-oksid, trietilsitrat, talk.
Sistem istifadə üçün virusəleyhinə preparatlar, əks transkriptazanın inhibitorları istisna olmaqla, nukleozidlər və nukleotidlər.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...