+2 səs
166 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

FOL TURŞUSU tabletkası

1 cavab var:

0 səs
Farmakodinamikasi: Preparatın qəbulundan sonra fol turşusu müxtəlif metabolizm proseslərində koferment kimi iştirak edən tetrahidrofol turşusuna qədər reduksiya olunur. O, meqaloblastların normal yetişməsi və normoblastların əmələ gəlməsi üçün zəruridir. Eritropoezi stimullaşdırır, amin turşularının (o cümlədən metioninin, serinin, glisinin və histidinin), nuklein turşularının, purinlərin, primidinlərin sintezində iştirak edir, xolin mübadiləsində iştirak edir. Hamiləlik zamanı teratogen və zədələyici faktorlara münasibətdə dölü müdafiəedici funksiya rolu oynayır. Bundan başqa, plasentanın normal yetişməsinə və fealiyyət göstərməsinə səbəb olur. Fol turşusu spermatozoidlərin yetişməsi prosesində mühüm rol oynayır və kişi sonsuzluğunun müalicəsi üçün istifadə oluna bilər. Fol turşusunun çatışmazlığı zamanı megaloblast tipli qanyaranma inkişaf edir, hamilə qadınlarda bu, döldə anadangəlmə qüsurların inkişafına səbəb ola bilər (sinir borularının qüsuru, hidrosefaliya və s.). Fol turşusu çatışmazlığının mühüm nəticəsi zadələnmiş toxumaların bərpa olunma qabiliyyətini azaltmasından ibarətdir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...