+2 səs
165 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Etoflex Geli

1 cavab var:

0 səs
Təsiredici maddə : 1 q gelin tərkibində 50 mq etofenamat vardır. Köməkçi maddələr: evkalipt essensiyası, şam essensiyası, polietilenqlikol (Makroqol 400), emulgin M – 8, karbomer 940, trietanolamin, izopropil spirti, deionlaşmış su.
Etofenamat yüksək biomənimsənilmə qabiliyyətinə malikdir, lipofil xüsusiyyətə malik olduğundan 20 % -ə qədəri dəridən sorulur, iltihab sahəsində yüksək effektivliyə malik olur. Preparatın iltihab zonasındakı konsentrasiyası iltihab zonası olmayan nahiyədəki konsentrasiyasından 5-20 dəfə çox olur. Daxilə və xaricə bərabər miqdarda, yüksək dozada preparatın qəbulu göstərmişdir ki, oral qəbulla müqayisədə xaricə tətbiq zamanı etofenamat iltihab zonasında 27,5 dəfə çox toplanır. Preparat kumulyasiyaya uğramır. Xaricə istifadə zamanı qanın plazmasında bioloji yarımçıxarılma dövrü təqribən 3,3 saat təşkil edir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, etofenamat hələ uzun müddət iltihab zonasında aşkar olunur. Dəridə əsasən etofenamatın (94%-ə qədər) dəyişilməmiş formasına və müəyyən miqdar hidroliz prosesinin məhsulu olan flufenam turşusuna rast gəlinir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Gözəllik, Geyim bölməsində
...