+3 səs
152 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

DİPEP kapsulu

1 cavab var:

0 səs
DİPEP kapsulları dispepsiyanın terapiyasında və iştahgətirici kimi istifadə olunur. Pepsin - zülalları parçalayan və onların mənimsənilməsini təmin edən enzimdir. Amilaza - Aspergillus oryzae-dan alınmış ferment olub, nişastanı qlükozayadək parçalayır. Papain - zülalları parçalayan fermentdir. Sitaza - bitki mənşəli qidanı D-qlükozayadək parçalayır. Lipaza - qida ilə daxil olan yağları bağırsaqda sorula bilən vəziyyətə qədər parçalayan fermentdir. Bu fermentlər kompleksi zülalların, yağların və karbohidratların mənimsənilməsini təmin edir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...