+3 səs
173 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

DRODEKS məhlulu 

1 cavab var:

0 səs
Drodeks fosfodiesteraza IV fermentini inhibə edərək saya əzələlərə spazmolitik təsir göstərir. FDE IV fermentinin inhibə olunması tsiklik AMT konsentrasiyasının yüksəlməsinə səbəb olur, bu da saya əzələnin boşalmasına gətirib çıxardır. Drodeks sinir və əzələ mənşəli saya əzələ spazmlarında effektiv hesab olunur. Vegetativ innervasiyanın tipindən asılı olmayaraq Drodeks MBT, öd yollarında, uroloji və damar divarında olan saya əzələlərə təsir göstərir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...