+3 səs
157 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

DİKLORAN məhlulu

1 cavab var:

0 səs
Dikloran ® - (inyeksiya üçün natrium diklofenak) 2-((2,6-dixlorfenil)amino)-fenilsirkə turşusunun natrium duzudur. Tərkibi: 1 ml məhlulun tərkibində: Natrium diklofenak Br.F - 25mq, Benzil spirti Br.F - 4% çəki/həcm (konservant kimi)
75mq natrium diklofenak əzələ daxilinə yeridildikdən 20 dəqiqə sonra qan plazmasında maksimal qatılığa (2mq/ml) çatır. Preparatın 99,7 %-i plazma zülalları ilə birləşir ki, bunun da 99,4 %-i albuminin payına düşür. Preparatın 60 %-i böyrəklər, qalan hissəsi isə ödlə xaric olur. Kəskin böyrək çatmamazlığı olan - xəstələrdə ödlə xaric olan metabolitlərin xüsusi çəkisi artır ki, bu da preparatın qanda konsentrasiyasının artmasının qarşısını alır

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...