+3 səs
168 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

BİPANTEN məhlulu 

1 cavab var:

0 səs
Dekspantenol - aktiv komponentdir, dəri toxumalarında tezliklə pantoten turşusuna çevrilir və vitamin kimi təsir göstərir. Yerli tətbiqi zamanı dekspantenol pantoten turşusuna nisbətən daha tez sorulur. Pantoten turşusu koenzim A-nın həyati vacib komponentidir, asetilkoenzim A şəklində o hər bir hüceyrənin metabolizmində mərkəzi rol oynayır. O epitelinin əmələ gəlməsi, habelə zədələnmiş dərinin və selikli qişaların sağalması üçün zəruridir. Qan plazmasında pantoten turşusu zülallarla (β-qlobulinlə və albuminlə) əlaqəyə girir. Orqanizmdən dəyişməmiş vəziyyətdə sidik və nəcislə ifraz olunur.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...