+3 səs
145 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

BİFEKT tabletka

1 cavab var:

0 səs
Amlodipin: Müalicəvi dozada oral qəbuldan sonra amlodipinin pik konsentrasiyası 6-12 saat ərzində yaranır. Mütləq biomənimsənilməsi 64-90% təşkil edir. Amlodipinin biomənimsənilməsi qida qəbulundan asılı deyildir. Amlodipin geniş surətdə (90%) qaraciyər metabolizmi vasitəsilə qeyri-aktiv metabolitlərə çevrilir, başlanğıc maddənin 10%-i və metabolitlərin 60%-i sidiklə xaric olur. Plazmadan xaric olması iki fazalıdır və son yarımxaricolma dövrü 30-50 saata yaxındır. Amlodipinin stabil plazma səviyyəsi ardıcıl olaraq 7-8 gün istifadə edildikdən sonra yaranmışdır. Böyrək çatışmazlığı amlodipinin farmakokinetikasına əhəmiyyətli təsir göstərmir. Lizinopril: Böyük pasiyentlər: Lizinoprilin oral qəbulundan sonra onun pik plazma konsentrasiyası 7 saata yaxın vaxt ərzində yaranır. Lizinoprilin digər zərdab proteinləri ilə birləşməsi aşkar edilməmişdir. Lizinopril metabolizmə məruz qalmır və dəyişilməmiş şəkildə tamamilə sidiklə xaric olur. Lizinoprilin təqribən 25%-i absorbsiya olunur ki, o da sınaqların keçirildiyi bütün dozalarda (5-80 mq) fərqdən asılı olaraq geniş miqyasda dəyişir (6-60%). Mədə-bağırsaq sistemində olan qida lizinoprilin absorbsiyasına təsir göstərmir. Lizinoprilin mütləq biomənimsənilməsi NYHA üzrə II-IV sinif stabil durğun ürək çatışmazlığı olan pasiyentlərdə 16%-ə qədər azalmışdır və paylanma həcmi normal pasiyentlərdə olduğundan bir qədər az olmuşdur. Çoxdəfəli dozalarda lizinopril 12 saatlıq effektiv yarımtoplanma dövrünə malik olmuşdur. Böyrəklərin funksional çatışmazlığı lizinoprilin xaric olmasını aşağı salır, hansı ki, əsasən böyrəklər vasitəsilə xaric olur. Lakin bu azalma o zaman əhəmiyyət daşıyır ki, yumaqcıq filtrasiyasının sürəti 30 ml/dəq-dən az olsun. Yumaqcıq filtrasiyası bu sürətdən yuxarı olduqda yarımxaricolma dövrü az dəyişmişdir. Pediatrik pasiyentlər: Lizinoprilin farmakokinetikası yumaqcıq filtrasiyasının sürəti >30 ml/dəq/1,73 m2 olan 6 yaşdan 16 yaşa qədər 29 pediatrik pasiyent üzərində öyrənilmişdir. 0,1 -0,2 mq/kq dozadan sonra lizinoprilin plazmada sabit pik konsentrasiyası 6 saata yaxm müddətdə yaranmış və absorbsiya dərəcəsi 28%-ə yaxın olmuşdur. Klinikaya qədər təhlükəsizliyi: Siçovullar üzərində aparılan tədqiqatlarda lizinoprilin hematoensefalik baryerdən pis keçdiyi müəyyən olunmuşdur. Siçovullar üzərində çoxdəfəli dozalarda istifadəsi lizinoprilin hər hansı toxumada toplanmasına səbəb olmamışdır.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...