+3 səs
148 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

BROMOLIKS dərmanı

1 cavab var:

+2 səs
 
Preparat mukolitik (sekretolitik) və bəlğəmgətirici təsir göstərir. Preparat sekretin həm tərkibinə, həm də bronx epitelində qlikoproteidlərin sintezinə təsir göstərir. Zəif iltihab əlehinədə təsir göstərir. Bəlğəmin özüllüyünü və elastikliyini azaldaraq, xaric olmasını asanlaşdırır. Daxili surfaktantın sintezini artırır, tənəffüs prosesində alveolların stabilliyini təmin edir. Preparat öz təsirini müalicəyə başlayandan 2-5 gün sonra özünü göstərir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...