+3 səs
236 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

BONASEF 500 dərmanı

1 cavab var:

+2 səs
 
Bonasef III nəsil sеfаlоspоrin qrupunа аid оlаn аntibiоtiкdir. Gеniş spекtrə mаliкdir: qrаmmüsbət аеrоblаr: Staphylococcus aureus (eyni zamanda penisillinaza ifraz edən ştammlar), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, A qrupundan olan beta – hemolitik streptokokklar (S. pyogenes), B qrupu streptokokkları (S. Agalactiae, S. viridans), D qrupundan olan qeyri – enterokokk streptokokkları; - qrammənfi aeroblar: Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarhalis (beta – laktamaz yaradanlar və yaratmayanlar), Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp. (Klebsiella pneumoniae daxil olmaqla), Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Salmonella spp., Salmonella typhi, Serratia spp., Shigella spp., Vibrio spp., Vibrio cholerae, Yersinia spp., Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruginoza-nın bəzi ştammları. - anaeroblar: in vitro Bacteroides spp., Bacteroides fragilis-ın bəzi ştammları, Clostridium spp., Fusobacterium. Preparata qarşı Staphilococcus spp. – nin metisillinə rezistent ştammları, Enterococcus spp- nin bəzi ştammları, D qrupu Streptococcus spp., Bacteroides spp-nin laktamaz produksiya edən bir çox ştammları davamlı ola bilər.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...