+3 səs
305 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

BONAKSİM 500 dərmanı

1 cavab var:

+2 səs
 
BONAKSİM antibakterial təsirə malikdir. BONAKSİM yarımsintetik antibiotik olub, III nəsil sefalosporin qrupuna aiddir. Təsir mexanizmi transpeptidaza fermentinin aktivliyini ləngidərək, peptidoqlikanda olan polimerazanı blokada edir, mikroorqanizmlərin hüceyrə divarınında mukopeptidin biosintezini pozur. Bakterisid təsir göstərir. β-laktamaza fermentinə davamlıdır. Qrammüsbət və qrammənfi mikroorqanizmlərə təsir göstərir: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus spp., Streptococcus pneumoniae (əsasən Diplococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes (beta-hemolitik streptokokklar A qrupu), Streptococcus agalactiae (B qrup streptokokklar), Bacillus subtilis, Corinebacterium diphtheriae, Erysipelothrix insidiosa, Eubacterium, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, o cümlədən ampisillinə həssas ştamlar, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, o cümlədən penisillinaza istehsal edənlər, Propionibacterium, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus inconstans, Serratia spp., Veillonella, Yersinia, Bordetella pertussis, Moraxella, Aeromonas hydrophilia, Fusobacterium, Bacteroides spp., Clostridium species, Peptostreptococcus species, Peptococcus spp. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Helicobacter pylori, Bacteroides fragilis, Clostridium difficile kimi ştamlara da təsir göstərir. Pensillinə, I və II nəsil sefalosporinlər və aminoqlikozidlərə davamlı multirezistent ştamlara təsir göstərir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...