+3 гол-в
148 просмотров
от в категории Tibb, Sağlamlıq

BAKTOX dərmanı

1 Ответ

+2 гол-в
от
 
Лучший ответ
Amoksisillin geniş təsir spektrli yarımsintetik penisillin qrupuna daxildir.Bakteriosid təsir edir.Bakteriyanın transpeptidaza fermentini inhibə edərək membranın tərkib hissəsi olan peptidaqlikanın sintezini dayandırır ,bakteriyanı məhv edir. Antibakterial aktivliyi: qram+ bakteriyalar: Staphylococcus aureus (beta laktamaza hasil etməyən), ß–hemolitik streptokok, Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumonia, Clostridium türleri, Corynebacterium diphtheriae. qram- bakteriyalar: Haemophilus influenza, Escherichia coli ,Salmonella Shigella, Proteus mirabilis, Neisseria meningitides. Təsiri 15-30 dəqiqədən sonra başlayır və 8 saat davam edir. Plazmada, bronxial sekretdə,bəlğəmdə, ağciyər toxumasında,orta qulaq mayesində, plevra və periton mayesində, bağırsağın selikli qişasında,dəridə,sidikdə,öddə yüksək konsentrasiyada toplanır. Peroral qəbul zamani tez sorulur, Biomənimsənilmə 93-95%-dir, qida qəbulu sorulmaya təsir etmir, mədə turşuluğuna davamlıdır. Tmax 45 deq. plazma zülalları ilə 17% birləşir.T12 1-1,5 saatdır. Qaraciyərdə metabolizmə ugrayır.50-70% böyrəklərlə ,10-20% qaraciyərlə xaric olunur.

Похожие вопросы

+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
...