+3 səs
154 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

AUQMENTİN tabletkası

1 cavab var:

+2 səs
 
Sorulması: Amoksisillin və klavullanat fizioloji pH göstəricisi olan su məhlullarında yaxşı həll olunur və peroral qəbul olunduqdan sonra mədə-bağırsaqdan tez və tamamilə sorulur. Amoksisillin və klavullanat turşusunun sorulması qida qəbulunun avvəlində gəbul olunduqda optimaldır. Preparat daxilə qəbul olunduqdan sonra onun biomənimsənilməsi 70% təşkil edir. Preparatın hər iki komponentinin profilli oxşardır və plazmada pik konsentrasiyasına (T-max) təxminən 1 saat ərzində çatir. Həm birdə qəbul edildikdə, həm də ayri-ayrılıqda qəbulu zaman Amoksisiklin vaklavullan turşusunun qan zərdabında konsentrasiyası eynidir. Paylanması: Amoksisillin və klavullanat turşusunun terapevtik konsentrasiyalarına mühtəlif orqan və toxumalarda, interstisial mayedə (ağciyərlərdə, qarın boşluğu orqanlarında, öd kisəsində, piy, sümük və əzələ toxumalarında, plevral, sinovial və peritoneal mayelərdə, dəridə, öddə, irinli ifrazatlarda, bəlğəmdə) çatır Amoksisillin və klavulan turşusu onurğa beyni mayesinə, demək olar keçmir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...