+2 гол-в
142 просмотров
от в категории Tibb, Sağlamlıq

ASPİRİN KARDİO tabletkası

1 Ответ

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Farmakodinamikas Asetilsalisil turşusunun (AST) təsiri siklooksigenazanın (SOG-1) aktivliyinin dönməz tormozlanmasına əsaslanır və nəticədə Aq tromboksanın sintezi blokadaya alır və trombositlərin aqreqasiyasının qarşısı alınır. AST iltihabəleyhinə; ağrıçəsici və qızdırmanı azaldan təsirədə malikdir
Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 100 mq və ya 300 mq asetilsalisil turşusu vardır. Köməkçi maddələr: sellüloza, qarğıdalı nişastası, metakril turşusunun və akril turşusunun etil efirinin sopolimeri (1:1), polisorbat 80, natrium- laurilsulfat, talk, trietilsitrat

Похожие вопросы

+1 голос
1 ответ
спросил 25 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 24 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+2 гол-в
1 ответ
спросил 22 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+2 гол-в
1 ответ
спросил 22 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 22 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
...