+2 səs
158 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

ASPİRİN KARDİO tabletkası

1 cavab var:

+1 səs
 
Farmakodinamikas Asetilsalisil turşusunun (AST) təsiri siklooksigenazanın (SOG-1) aktivliyinin dönməz tormozlanmasına əsaslanır və nəticədə Aq tromboksanın sintezi blokadaya alır və trombositlərin aqreqasiyasının qarşısı alınır. AST iltihabəleyhinə; ağrıçəsici və qızdırmanı azaldan təsirədə malikdir
Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 100 mq və ya 300 mq asetilsalisil turşusu vardır. Köməkçi maddələr: sellüloza, qarğıdalı nişastası, metakril turşusunun və akril turşusunun etil efirinin sopolimeri (1:1), polisorbat 80, natrium- laurilsulfat, talk, trietilsitrat

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...