+2 səs
160 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

ANGİNOL tabletkası 

1 cavab var:

+1 səs
 
Anginol tabletlər - antibakterial, virus əleyhinə, fungisid, iltihab əleyhinə və hemostatik təsirlərə malik yerli təyinatlı bir preparatdır. Anginol tablet-ağız boşluğundan və udlaqdan tam sorulur. Preparatın əsas elementi - dekvalinium-xlorid, yerli antiseptik vasitədir. Antibakterial təsir: mexanizmi mikroorqanizmin hüceyrə divarını dağıtmaqla bağlıdır. Dekvalinium-xlorid aşağıdakı mikroorqanizmlərə aktiv təsir edir: Qrammüsbət: Strep. spp., Staph. spp., S.aureus, S.epidermidis, S.pyogenes Actin.naeslundii, Act. viscosus. Qrammənfi: N.meningitidis, Klebsiella pneumoniae, Haem. influenzae, Proteus vulgaris, Leptotrixiya. Anaerob bakteriyalar: Clostridium perfringens, Porphyromonas gingivalis, Prevotella melanogenica, bakteroidlər, fuzobakteriyalar, veylonella və peptostreptokokklar. Göbələklər: Candida albicans, Candida spp., Trichophyton spp., Histoplasma capsulatum və s, Viruslar: Rinovirus, taclı virus, adenovirus, qrip, paraqrip və başqa respirator viruslar və s.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...