+2 səs
146 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

ANAFERON tabletkası

1 cavab var:

+1 səs
 
Profilaktika və müalicə məqsədilə istifadə olunduqda preparat immunomodullaşdırıcı və antivirus təsir göstərir. Humoral və hüceyrə immun cavab reaksiyalarını stimullaşdırır. Anticisimlərin hasilatını (sekretor İgA da daxil olmaqla) artırır, T-effektorları və T-helperləri (Th) aktivləşdirir, onların nisbətini normallaşdırır. İmmun cavab reaksiyalarında iştirak edən T-helperlərin və digər hüceyrələrin funksional ehtiyatını yüksəldir. Endogen "erkən" interferonların (α/β) və qamma interferonlann (İFHɣ) yaranmasını stimullaşdırır. Th1 və Th2 tipli qarışıq immun cavab reaksiyasının induktorudur: Th1 (İFHɣ, İL-2) və Th2 sitokinlərin (İL-4, 10) hasil edilməsini stimullaşdırır, Th1/Th2 aktivliyi balansını normallaşdırır (modulyasiya edir). Faqositlərin və NK hüceyrələrin funksional aktivliyini yüksəldir. Zədələnmiş toxumalarda virusun konsentrasiyasını aşağı salır. Həmçinin herpetik infeksiyalar zamanı antivirus təsir göstərir. Eksperimental qripoz infeksiyalarda, o cümlədən quş qripində müalicəvi-profilaktik təsir göstərir. Antimutagen xüsusiyyətlərə malikdir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...