+2 səs
167 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

AMPİSİD tabletkası

1 cavab var:

+1 səs
 
Oral qəbulundan sonra sultamisillin mədə-bağırşaq yolundan yaxşı sorulur; sorularkən hidroliz olunaraq parçalarnr və bünun nəticəsində ütyıumi qan dövrahında artıq 1:1 nisbətində tərkib hissələri - ämpisillin və sulbaktafn şəklində mövcud olur. Sultamisillinin biorriənimsənməsi təqrlbən 80% təşkil edir, yənr venadäxili yeridilmiş ampisillinin və sulbaktamın dozasının 80%-i sultamisillinin oral qəbulundan sonra qanda äşkar olunur. Qida ilə eyni zamanda qəbulu sultarnisillinin bibmənimsənilməsinə təsir etmir. Ampisillinin oral qəbulu ilə müqayisədə sultamisillİriih oral qəbulundan sonra ampisillinin qanda yaranan konsentrasiyası iki dəfə yüksəkdir. Ampisillin qan zülalları ilə 28%, sulbaktam isə 38% dönər şəkildə birləşir. Sultamisillinin aktiv tərkib hissələri olan ampisillin və sulbaktam qısa müddətdə kifayət qədər konsentrasiyada orqanizmin toxuma və mayelərinə nüfuz edir; beyin qişasının iltihabı zamanı onurğa beyini mayesində mövcud olması venadaxili inyeksiyanın yeridilməsindən sonra müəyyən olunmuşdur. Sağlam könüllülərdə ampisillinin və sulbaktamın plazmadan yarım-xaricolma dövrü müvafiq olaraq 1 və 0,75 saat təşkil edir, orqanizmdən isə ampisillin və sulbaktamın 50-75%-i sidiklə xaric olunur. Preparatın xaricolma müddəti yaşlı şəxslərdə və böyrəklərin funksional çatışmazlığı zamanı uzanır

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...