+2 səs
147 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

AKUPAN (MƏHL.) dərmanı 

1 cavab var:

+1 səs
 
Nefopam struktur baxımından digər analgetiklərdən fərqlənən qeyri-narkotik analgetikdir. Eksperimental tədqiqatlar zamanı sinapslar səviyyəsində dofaminin, noradrenalinin və serotoninin geriyə zəbt olunmasını inhibasiya etməkdən ibarət olan mərkəzi təsirin olması müəyyən edilmişdir. Heyvanlarda nefopam presinaptik səviyyədə qlutamatın azad olmasını zəiflətmək və postsinaptik səviyyədə N-metil-D-aspartat reseptorlarını aktivləşdirmək yolu ilə antinosiseptiv təsir göstərir. Nefopam kliniki tədqiqatlar zamanı əməliyyatdan sonrakı titrəmə zamanı müsbət effekt göstərmişdir. Nefopam iltihab əleyhinə və antipiretik təsir göstərmir, tənəffüsü çətinləşdirmir və bağırsağın hərəki fəaliyyətinə təsir göstərmir. Nefopam zəif antixolinergik təsirə malikdir

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...