+2 səs
166 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

AKSEN FORT dərmanı

1 cavab var:

+1 səs
 
Naproksen-natrium - qeyri narkotik analgetik olub,güclü ağrıkəsici, iltihabəleyhinə və qızdırmasalıcı effektlərə malikdir. Prostaqlandinlərin sintezini tormozlayaraq təsir göstərir. Daxilə qəbuldan sonra naproksen-natrium tez və tam olaraq mədə-bağırsaq sistemindən sorulur. Aktiv maddənin natrium duzunun tez və tam sorulmasına görə ağrıkəsici effekt preparatın qəbulundan 20 dəqiqə sonra başlayır. Maksimal plazma konsentrasiyası 1-2 saat ərzində yaranır. Tarazlıq konsentrasiyası 4-5 doza qəbulundan sonra yaranır. Naproksen-natriumun yarımxaricolma dövrü təqribən 13 saatdır. Müalicəvi dozalarda aktiv maddənin 99%-dən çoxu plazma zülalları ilə birləşir. Qəbul olunan dozanın təxminən 95%-i dəyişilməmiş naproksen,6-0-dimetilnaproksen və ya konyuqatları halında sidiklə xaric olur. Naproksen-natrium metabolizmi stimulə eden fermentləri induksiya etmir

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...