+1 səs
173 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

ActiLac dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
 
ActiLac preparatının tərkibinə daxil olan bifidobakterialar və laktobakteriyalar patogen mikrofloranı məhv edirlər, endogen interferonun əmələ gəlməsini stimulə etməklə immunitetin yaranmasında iştirak edirlər. ActiLac dəmirin, kalsiumun, D, K, B qrup vitaminlərin , fol və nikotin turşularının, aminturşuların sorulması üçün əlverişli şərait yaradır..ActiLac qida ilə qəbul etdiyimiz zülalların, yağların və karbohidratların parçalanmasını yaxşılaşdırır və bağırsağın peristaltikasını stimullaşdırır. ActiLac preparatının tərkibinə daxil olan prebiotiklər bağırsaqda bifidobakteriyaların və laktobakteriyalarının inkişafına əlverişli şərait yaradırlar. Prebiotiklər həzm prosesini yaxşılaşdırırlar. ActiLac preparatının tərkibinə daxil olan prebiotik inulin - bitki mənşəli lif olub, əhəmiyyətli prebiotik təsir göstərir. O, bağırsaqda probiotik bakteriyaların çoxalmasını sürətləndirir, həzmi yaxşılaşdırır və stulun konsistensiyasını normallaşdırır. Inulin həmçinin,kalsium və maqneziumun sorulmasını artırır. İnulin qlükozanın requlyasiyasında iştirak edir.İnulin pozulmuş metabolitin məhsulları ilə (aseton,ketonlar) və xolesterin ilə birləşir və onları xaric edir.

Doza və istifadə qaydası: Yeni doğulmuş uşaqlara və 2 yaşa qədər ½ kapsul gündə 1 dəfə yeməkdən sonra. 2- 12 yaş arası uşaqlara 1 kapsul gündə 1 dəfə yeməkdən sonra. 12 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə 1 kapsul gündə 2 dəfə

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...