+2 səs
700 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində
De-fakto nə deməkdir?

5 Cavab

0 səs
 
Beynəlxalq hüquqda dövlətin, hökumətin, habelə digər subyektlərin rəsmi, lakin son və qəti olmayan tanınma forması.

De-fakto tanınma siyasi və iqtisadi münasibətlərin məhdud səviyyəsi ilə səciyyələnir. Əksər hallarda De-fakto tanınma müvəqqəti xarakter daşıyır və de-yure tanınmadan öncəki keçid mərhələsi hesab olunur; məs.: 1920-ci il yanvarın 11-də Paris sülh konfransında Antantanın Ali Şurası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyini De-fakto olaraq tanıyıb.
0 səs
Faktiki mövcud olan; beynəlxalq hüquqda dövləti və ya hökuməti qeyri-hüquqi tanıma formalarından biri. □ De-fakto natamam tanınmadır.
0 səs
Faktiki mövcud olan.  De-fakto tanınma.
Beynəlxalq hüquqda dövləti və ya hökuməti qeyri-hüquqi tanıma formalarından biri. Natamam tanınmadır. Adətən, müvəqqəti xarakter daşıyır və de-yure tanımaya keçid mərhələsi kimi çıxış edir.
0 səs
Beynəlxalq Hüquqi Tanınmanın bir növu olub rəsmi xarakter daşıyır və De-yure tanınmadan sıyası və iqtisadı münasibətlərin məhdud səviyyəsi və həcmi ilə fərqlənir. De-Fakto Tanıma çox zaman tanınan dövlətin həyat qabiliyyətinə, gələcəyinə tam inamın olmadığı şəraitdə tətbiq edilir.
0 səs
Dövləti, yaxud hökuməti tanıma formalarından biri

Oxşar suallar

+2 səs
4 cavab
soruşub 27 Noyabrda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+1 səs
0 cavab
soruşub 14 Martda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...