+3 👍
248 👀
Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Beynəlxalq Arxivlər Şurası nədir?

1 Ответ

+2 👍
 
Лучший ответ

Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı', 1950 ildə yaradılıb; dünyanın müxtəlif dövlətlərinin mərkəzi arxiv müəssisələrini, arxivçilərin milli assosiasiyalarını və regional birliklərini özündə birləşdirir.

Beynəlxalq Arxivlər Şurası vəzifəsi - bütün ölkələrin arxivçiləri, dövlət və fərdi arxiv müəssisələri arasında əlaqələr yaratmaq, onları qoruyub möhkəmləndirmək, arxiv işinin inkişafına kömək etmək, arxivçi kadrlar hazırlamaq və sairədir.

Qərargahı - Parisdədir.

Ali rəhbər orqanı - 4 ildən bir çağırılan Baş Məclisdir. BM-in sessiyaları arasındakı dövrdə Şuraya icraiyyə Komitəsi rəhbərlik edir. Arxiv işləri sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın praktiki məsələlərini müzakirə etmək üçün hər il Arxivlərin dəyirmi masası keçirilir. Mətbu orqanı - «Arxivum» jurnalı nəşr edilir.

...