+2 səs
393 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Berlin Konqresi (1878) nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 

13.VI-13.VII. Avstriya-Macarıstan, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Rusiya və Türkiyənin iştirakı ilə keçirilmiş və San-Stefano sülh müqaviləsinin şərtlərinə yenidən baxılmışdır. 13.VII. imza- lan-mış Berlin traktına görə Bolqarıstan Türkiyə sultanının təsdiq etdiyi knyaz tərəfindən idarə olunan və ona vergi ödəyən muxtar dövlət statusu aldı. Balkan dağlarından cənubdakı ərazilərdən, Türkiyə sultanının siyasi və hərbi hakimiyyəti altında olan və inzibati muxtariyyətə malik şərqi Rumeliya vilayəti təşkil olundu, Albaniya, Frakiya, Makedoniya Türkiyənin hakimiyyəti altında qaldı, Çernoqoriya, Rumıniya, Serbiya müstəqillik qazandı, Batum, Ərdəhan, Qars Rusiyaya keçdi, yeni rus-türk sərhədi (dövlət sərhədləri) müəyyənləşdirildi. Paris sülh müqaviləsinin (Paris sülhü 1856) və London konvensiyasının (London konvensiyaları) Qara dəniz boğazları haqqında yeni razılaşmanın toxunmadığı maddələri təsdiq olundu.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...