0 səs
17 baxış
Filmlər, Mahnılar, Kitablar bölməsində

Kulminasiya nədir? 

2 Cavab

0 səs
Bədii əsərin süjet xəttində hadisələrin ən yüksək inkişaf mərhələsi.

Kul­mi­nasiya kompozisiyanın struktur elementlərindən, konfliktin inkişaf mərhələlərindən biridir. Əsərin düyün (zavyazka) hissəsində yaranan konflikt kulminasiyada ən yüksək həddinə çatır və bundan sonra açılmaya doğru gedir. S.Vurğunun “Vaqif” pyesində Qacarın Vaqifdən intiqam almaq üçün fürsət axtarması və onunla üzləşməsi kulminasiya nöqtəsidir. Elmi ədəbiyyatda bəzən zirvə də adlandırılır.
0 səs
1. Astronomiya. Göy cisminin müşahidə yerinin meridianından keçməsi.

2. Məcazi mənada: inkişafın, yüksəlişin, gərginliyin ən yüksək momenti, dövrü. Kələntərli deyirdi ki, .. pəncərənin qabağına gedəndə bilin ki, qəzəbinin kulminasiyasıdır. (İ.Hüseynov).

3. Ədəbiyyatşünaslıq. Bədii hadisələrin inkişafında ən gərgin an.

Oxşar suallar

0 səs
2 cavab
soruşub 03 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 26 Fevralda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 25 Fevralda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 25 Fevralda anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 24 Fevralda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...